Zarządzanie

W szybko zmieniającym się obecnie świecie organizacje i jednostki stale dążą do osiągania możliwie najlepszych rezultatów swoich działań. Strategie zarządzania ludźmi, przedsiębiorstwami i społeczeństwem mają niezwykle istotny wpływ na końcowy rezultat pracy. Optymalizacja wykorzystania kapitału ludzkiego i środków ekonomicznych pozwala pracownikom oraz organizacjom pracować, uzyskując doskonałe rezultaty i nadzwyczajne efekty.

Oferujemy szeroki zakres usług doradczych związanych z zarządzaniem. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej międzynarodowej witrynie internetowej dostępnej w języku angielskim.

Kontakt

Markus Diederich

Managing Director, Management Consulting
Tel.: +45 51612647

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel:+48 22 372 0050
Fax:+48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites