Środowisko i ochrona zdrowia

Ludzie zaspokajają swoje podstawowe potrzeby, takie jak potrzeba pożywienia i wody, czerpiąc z zasobów przyrody. Globalne wyzwania, takie jak urbanizacja, zmiany klimatyczne czy występowanie anomalii pogodowych, w coraz bardziej widoczny sposób wskazują na konieczność ochrony zasobów naturalnych. Jednym z priorytetów zapewnienia zrównoważonego rozwoju stało się zarządzanie zasobami wody.

Ramboll na całym świecie oferuje szeroki zakres usług doradczych związanych z ochroną środowiska. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej międzynarodowej witrynie internetowej dostępnej w języku angielskim.

W Polsce sektor Environment & Health firmy Ramboll reprezentowany jest przez spółkę Ramboll Environ Poland Sp. z o.o.

Kontakt

Magdalena Trybuch

Principal
Tel.: +48 22 833 09 36

Maciej Rozkrut

Senior Managing Consultant
Tel.: +48 22 833 09 36
tgaloch.jpg

Tomasz Galoch

Senior Managing Consultant
Tel.: +48 22 833 09 36

Ramboll Environ Poland 


Ramboll Environ Poland pracuje głównie dla sektora prywatnego, a wśród naszych stałych klientów znajdują się wiodące na rynku międzynarodowe firmy z różnych dziedzin biznesu i przemysłu. Wierzymy, że przez blisko dwadzieścia lat działalności firmy na rynku polskim wypracowaliśmy sobie reputację rzetelnych doradców, ekspertów nie tylko w zakresie ochrony środowiska, ale także bezpieczeństw oraz problematyki odpowiedzialności społecznej biznesu. 

Członkowie zespołu Ramboll Environ Poland posiadają wielokierunkowe wykształcenie zarówno techniczne jak i w dziedzinie nauk przyrodniczych i biznesu, dzięki czemu posiadają kwalifikacje oraz umiejętności niezbędne do kompleksowego rozwiązania nawet trudnych problemów z zakresu środowiska naturalnego, środowiska pracy oraz szeroko pojętego zarządzania. Rozległa wiedza oraz doświadczenie umożliwiają nam świadczenie usług nie tylko w Polsce, ale też na całym obszarze Europy Centralnej i Wschodniej, w tym na terenie Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. W gronie naszych klientów znajdują się zarówno jednostki sektora publicznego, jak i zagraniczni inwestorzy, firmy prywatne, firmy sektora venture capital, fundusze private equity i inne podmioty.

 

Ramboll Environment & Health działa na światowym rynku usług doradczych i inżynierskich za pośrednictwem swoich oddziałów, umiejscowionych w strategicznych punktach USA, Europy, Azji i Australii. Zapewnia usługi na najwyższym poziomie w dziedzinie ochrony zdrowia i środowiska dla lokalnych i międzynarodowych koncernów przemysłowych, firm prawniczych, deweloperów i instytucji na rynku nieruchomości, przedsiębiorców, instytucji kredytujących, firm ubezpieczeniowych oraz jednostek sektora publicznego. Instytucje i przedsiębiorstwa na całym świecie korzystają z naszych usług charakteryzujących się wysokim poziomem technicznym i dostosowaniem do lokalnych wymagań i zwyczajów. 

Zakres usług oferowanych przez Ramboll Environ Poland obejmuje:

 • Audyty zgodności z wymaganiami prawa polskiego oraz wymogami korporacyjnymi w zakresie ochrony środowiska i BHP (tzw. EH&S Compliance Audits).
 • Audyty aspektów związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem przedsiębiorstwami/projektami (tzw. Environmental, Social and Governance Audits).
 • Analizy przedinwestycyjne w zakresie spełniania wymogów ochrony środowiska przez firmy będące inwestorem oraz ich projekty przewidziane do realizacji poprzez badanie zgodności z wymaganiami instytucji finansujących, w tym Equator Principles lub specyficznych wymogów, takich jak Polityka Środowiskowo-Społeczna EBOR (EBRD Environmental and Social Policy).
 • Badania i opracowania studialne przedinwestycyjne, w tym oceny oddziaływania na środowisko.
 • Doradztwo w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.
 • Oceny ryzyka.
 • Oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz oczyszczania terenu (ziemi/gruntu i wód podziemnych).
 • Opracowywanie programów naprawczych ochrony środowiska dla zakładów i instytucji (w tym projektów planów remediacji zgodnie z wymogami prawa polskiego).
 • Przeglądy środowiskowe typu „Due Diligence” (Faza I i II), w tym EDD, ESDD i ESG.
 • Systemy zarządzania środowiskiem naturalnym i środowiskiem pracy.
 • Szkolenia w zakresie ochrony środowiska oraz BHP.
 • Usługi związane z uzyskaniem pozwoleń IPPC oraz usługi związane z uzyskaniem pozwoleń na korzystanie z zasobów środowiska naturalnego. 
Kontakt:

Ramboll Environ Poland Sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A

02-366 Warszawa

Tel. +48 22 833 09 36

E-mail: envpoland@ramboll.com

Dane rejestracyjne spółki:

KRS: 0000193459

NIP: PL5252290477

REGON: 015637332

 

 

 

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel:+48 22 372 0050
Fax:+48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites