Zastosowanie biogazu

Z perspektywy walki z globalnym ociepleniem i uniezależniania się od paliw kopalnych, biogaz wykazuje szereg zalet. Gaz wytwarzany z odpadów ulegających biodegradacji może służyć do produkcji niskoemisyjnej energii oraz elektryczności, a także zostać przystosowany do napędzania pojazdów silnikowych.

Kontakt

Możliwe zastosowania biogazu
To odnawialne paliwo może być wykorzystywane na różne sposoby. Biogaz można wykorzystywać w kotłach i uzyskiwać energię cieplną, lub w elektrociepłowniach, wytwarzając energię cieplną oraz elektryczną, albo też uszlachetniać do biometanu i wprowadzać do sieci gazowej lub stosować do zasilania pojazdów.

Firma Ramboll posiada bogate doświadczenie w doradzaniu klientom zainteresowanym każdym z powyższych zastosowań. W przypadku braku odpowiedniej infrastruktury możemy także wskazać metody rozbudowania sieci gazowej do stosowania z biometanem.
 
Uszlachetnianie biogazu
Biogaz składa się z metanu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, pary wodnej i innych substancji występujących w mniejszych ilościach. Poprzez usuniecie pozostałych składników można podnieść stężenie metanu – substancji energetycznej - do poziomu 98% lub wyższego. W takiej postaci biometan nadaje się do wprowadzania do sieci gazowej lub stosowania jako paliwo do zasilania pojazdów.

Firma Ramboll doradzała licznym klientom w zakresie oczyszczania biogazu do postaci paliwa odnawialnego wyższej jakości i usuwania z niego substancji potencjalnie powodujących korozję lub mechaniczne zużycie instalacji.
 
Istnieje szereg sposobów usuwania dwutlenku węgla. Są one stale udoskonalane i rozwijane. Niezwykle ważną kwestią jest wybór takiej technologii, która będzie najlepiej dostosowana do szczegółowych parametrów zakładu.

Biogaz jako paliwo do pojazdów
Biometan można poddać działaniu ciśnienia, doprowadzając go do postaci skompresowanej (CBG) lub też upłynnić (LBG). W obu postaciach można wykorzystywać go do zasilania pojazdów. Stosowanie gazu ziemnego jako paliwa do pojazdów może doprowadzić do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 20–30%.  Proces pozyskiwania biometanu pozwala uzyskać 100% obniżenie poziomu emitowanych gazów cieplarnianych w porównaniu z innymi źródłami energii.

Pojazdy zasilane biometanem emitują także mniejsze ilości cząstek stałych, tlenków azotu i siarki oraz charakteryzują się cichszą niż silniki spalinowe pracą.

Firma Ramboll uczestniczyła w planowaniu przed etapem konstrukcji, projektowaniu i odbiorze znacznej liczby stacji zasilających pojazdy.

Rozkład osadów ściekowych i odpadów organicznych za pomocą bakterii beztlenowych
Miasto zamieszkane przez milion osób jest zdolne do wygenerowania 17 300 000 Nm³ surowego biogazu rocznie z osadów ściekowych. Jest to ilość odpowiadająca 110 GWh, czyli ilości pozwalającej dostarczyć energię elektryczną i cieplną do 4400 gospodarstw domowych.
 
Alternatywną możliwością jest dostarczenie energii elektrycznej i cieplnej do 280 000 domostw z wykorzystaniem 8 milionów ton odpadów organicznych.

Firma Ramboll dysponuje znacznym doświadczeniem w przygotowywaniu modeli biznesowych dla zakładów beztlenowego przetwarzania odpadów organicznych (AD).

Przeprowadzone dogłębne analizy obejmowały określanie odpowiedniego składu i objętości odpadów, bezpieczeństwo surowców, ocenę możliwości produkcji energii oraz ilości powstających produktów rozkładu, a także zidentyfikowanie i ocenę odbiorców końcowych. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wykonalności i określeniu właściwego rozmiaru obiektu, firma Ramboll jest w stanie wybrać, zaprojektować i zlecić wykonanie odpowiednich instalacji przyjmowania oraz obsługi odpadów, a także samego zakładu przetwórczego.

Poza badaniami wstępnymi nasze usługi obejmują wszystkie stadia, od wstępnego projektu, uzyskania pozwoleń i spełnienia wymogów EIA, przez projekt końcowy, procedurę przetargową, nadzór budowlany, odbiór, aż po końcowe testy wydajności. Przeprowadzamy także okresowe kontrole, analizę ryzyka i ocenę bezpieczeństwa operacyjnego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej międzynarodowej witrynie internetowej dostępnej w języku angielskim.

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel:+48 22 372 0050
Fax:+48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites