Strategie i planowanie

Przygotowanie strategii i planu produkcji, przesyłu, dystrybucji i zużycia energii jest początkowym punktem efektywnego zarządzania energią na wszystkich poziomach – w firmach, na poziomie władz lokalnych i na poziomie ogólnokrajowym.

Kontakt

Jacek Czerwonka, Prezes Zarządu

Jacek Czerwonka

Prezes Zarządu Ramboll Polska
Tel.: +48 22 372 00 50
Wiktor Kozłowski

Wiktor Kozłowski

Dyrektor Techniczny Ramboll Polska
Tel.: +48 22 372 00 50

Możliwości firmy Ramboll w zakresie planowania energetycznego obejmują pełen zakres usług energetycznych, od wytwórcy do odbiorcy końcowego. Wspieramy instytucje publiczne i klientów z sektora prywatnego, w tym miasta, dostawców usług, agencje centralne, międzynarodowe instytucje finansowe, deweloperów i przedstawicieli rożnych branż w przygotowywaniu strategii energetycznych i planów działania.

Oferowane usługi:

• Strategiczne planowanie energetyczne
• Mapy ciepła
• Analizy strategii
• Plany klimatyczne
• Ujawnianie danych emisyjnych
• Główne plany energetyczne dla miast
• Mapowanie i analiza efektywności energetycznej
• Doradztwo w zakresie prawa energetycznego
• Studia wykonalności
• Propozycje projektów

Miejskie planowanie energetyczne
W nawiązaniu do inicjatyw politycznych i ustawodawczych oraz ze względu na coraz większe zaangażowanie w problemy związane ze zmianami klimatycznymi istotnym elementem rozwoju wielu ośrodków miejskich stało się przygotowanie strategii energetycznych i podjęcie wszystkich niezbędnych kroków prowadzących do ograniczenia zużycia energii i całościowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery w możliwie najmniej kosztowny sposób.

Strategie takie są przygotowywane w ścisłej współpracy z dostawcami energii oraz dużymi odbiorcami.
 
Zawierają one wszystkie istotne działania w danym ośrodku miejskim oraz prognozy dotyczące bilansu energetycznego obszaru czy ośrodka miejskiego z uwzględnieniem zużycia zasobów i emisji dwutlenku węgla.

Naszym zadaniem jest spełnianie wymagań naszych klientów w najlepszy sposób, z wykorzystaniem naszych usług planowania w powiązanych dziedzinach. To gwarantuje, że nasi planiści stworzą realistyczne i możliwe do zastosowania plany we współpracy z projektantami, którzy będą wprowadzać je w życie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej międzynarodowej witrynie internetowej dostępnej w języku angielskim.

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel:+48 22 372 0050
Fax:+48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites