Energia z odpadów

Pozyskiwanie energii w drodze przetwarzania odpadów to jeden z kamieni węgielnych każdego efektywnego systemu zarządzania odpadami oraz sposób na zabezpieczenie dostaw energii na przyszłość. Odpady są przetwarzane w przyjazną energię z korzyścią dla ludzi i środowiska.

KARA NOVEREN WtE Facility

Kontakt

Nils Christian Holm

Director of Global Energy from Waste Division
Tel.: +45 5161 8648
Jacek Czerwonka, Prezes Zarządu

Jacek Czerwonka

Prezes Zarządu Ramboll Polska
Tel.: +48 22 372 00 50

Zakład energetycznego przetwarzania odpadów może oferować kilka produktów: energię elektryczną, ogrzewanie miejskie, parę technologiczną dla instalacji przemysłowych, odsoloną wodę morską, a nawet zasilanie miejskiego systemu chłodzenia. W ten sposób odpady, których nie sposób poddać ponownemu przetworzeniu w sposób opłacalny i przyjazny dla środowiska stają się wartościowym, lokalnym źródłem energii. W większości przypadków systemy przetwarzania odpadów na energię osiągają rezultaty lepsze niż przy wykorzystaniu innych metod, jeśli chodzi o tzw. ślad węglowy i inne formy wpływania na środowisko.

Światowej klasy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania energii z odpadów 
Firma Ramboll to rozpoznawalny na świecie lider w zakresie usług doradczych związanych z pozyskiwaniem energii w drodze przetwarzania odpadów. Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu, od pomysłu do realizacji, udzielając rad opartych o ogromne doświadczenie zdobyte poprzez uczestnictwo w projektach tego typu na całym świecie.

Na przestrzeni lat odpowiadaliśmy za planowanie, projektowanie, przeprowadzanie przetargów, zarządzanie budową i odbiór ponad 70 obiektów przetwarzających odpady na energię oraz modernizację 28 dalszych obiektów tego rodzaju na całym świecie.
 
Jesteśmy obecnie zaangażowani w 35 projektów związanych z pozyskiwaniem energii z odpadów na różnych etapach realizacji oraz w końcową kontrolę dużej liczby obiektów, w których powstawaniu uczestniczyliśmy.

Wyjątkowe możliwości pozyskiwania energii z odpadów
Dysponujemy wiedzą fachową i doświadczeniem pozwalającym najlepiej zaplanować, zlecić i zarządzać realizacją projektów związanych z pozyskiwaniem energii z odpadów. Nasze wyjątkowe możliwości obejmują także wiedzę techniczną na temat elektrycznego i mechanicznego wyposażenia obiektów tego typu.
 
Dysponujemy 60 dedykowanymi kierownikami projektów związanych z pozyskiwaniem energii w drodze przetwarzania odpadów i specjalistów, których dogłębna wiedza obejmuje procesy, technologie i dostawców rozwiązań niezbędnych do działania zakładów. Dodatkowo dysponujemy 100-osobowym personelem pracującym nad pozostałymi aspektami projektów związanych z pozyskiwaniem energii z odpadów, takich jak prace budowlane, planowanie w zakresie odpadów i energii, miejskie sieci grzewcze, ochrona środowiska i kontakty z władzami.

Połączenie wiedzy fachowej i doświadczenia gwarantuje, że dostarczamy natychmiastowo skuteczne usługi doradcze i wsparcie na każdym etapie projektu.

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel:+48 22 372 0050
Fax:+48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites