Energia wiatru na morzu

Efektywne usługi doradcze związane z morskimi instalacjami pozyskiwania energii wiatrowej pozwalają na coraz szersze zastosowanie wiatru jako odnawialnego źródła energii. Sektor energii wiatrowej rozwija się każdego roku o 20–30% i ma coraz większy wkład w światowe bezpieczeństwo energetyczne.

Kontakt

Klaus Jacob Jensen

Klaus Jacob Jensen

Global Spearhead Director, Wind Energy
Tel.: +45 5161 8617
Søren Juel Petersen

Søren Juel Petersen

Global Market Director
Tel.: +45 5161 8760

Budowa dużej morskiej farmy wiatrowej to złożone przedsięwzięcie. We wszystkich stadiach przedsięwzięcia, od pierwotnego pomysłu po montaż i obsługę turbin wiatrowych, należy uwzględnić liczne powiązane ze sobą problemy. Firma Ramboll dysponuje wiedzą i doświadczeniem, które jest niezbędne do zidentyfikowania i ograniczenia ryzyka oraz niepewności w sposób systematyczny, oparty na cyklicznie aktualizowanych ocenach kosztów i korzyści. Oferujemy pełen zakres usług, od planowania i przygotowania przedsięwzięcia, poprzez nadzór nad realizacją i eksploatacją oraz prowadzeniem remontów, aż po wycofanie z eksploatacji.

Planowanie wykorzystania energii wiatrowej
Efektywne pod względem kosztów wykorzystanie energii wiatrowej na dużą skalę wymaga zintegrowania jej z innymi źródłami i włączenia do sieci energetycznej. Firma Ramboll opracowuje i weryfikuje krajowe, regionalne oraz lokalne plany energetyczne, wprowadzając do nich także energię wiatrową. Badamy możliwości połączonego zastosowania źródeł energii wiatrowej z innymi, biorąc pod uwagę emisję dwutlenku węgla, względy ekonomiczne, dostępność zasobów energetycznych i stan infrastruktury.
 
Wsparcie przy realizacji morskich farm wiatrowych
Tam, gdzie rozważa się budowę morskiej farmy wiatrowej lub decyzja o powstaniu takiej instalacji została podjęta, możemy służyć wsparciem i radą w kwestiach technicznych, ekologicznych i związanych z planowaniem, pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu.

Badania i rozwój
Firma Ramboll dysponuje wiedzą oraz doświadczeniem i jest kluczowym uczestnikiem zaawansowanych projektów badawczych i rozwojowych w zakresie energetyki i inżynierii budowlanej oraz ich zastosowań przy przedsięwzięciach zlokalizowanych na morzu.
 
Badania lokalizacji morskich
Firma Ramboll, w oparciu o czynniki takie jak rodzaj turbiny i warunki specyficzne dla danej lokalizacji, przeprowadza niezbędne analizy i dobiera typ fundamentu najlepiej przystosowany dla danej farmy wiatrowej.

Projekt budowlany morskiej farmy wiatrowej
Firma Ramboll jest światowym liderem w zakresie projektowania fundamentów turbin wiatrowych zlokalizowanych na morzu. Wykonaliśmy ponad 2100 indywidualnych projektów fundamentów dla 37 morskich farm wiatrowych, co stanowi około 65% obiektów obecnie eksploatowanych lub będących w trakcie realizacji.

Projektowanie morskich stacji energetycznych
Firma Ramboll posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowania kompletnych podstacji enetycznych zlokalizowanych na morzu, wraz z konstrukcjami obiektów nadwodnych, budynkami, lądowiskami dla śmigłowców, wyposażeniem mechanicznym i elektrycznym, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej międzynarodowej witrynie internetowej dostępnej w języku angielskim.

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel:+48 22 372 0050
Fax:+48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites