Energia wiatru na lądzie

Energetyka wiatrowa rozwija się bardzo dynamicznie. Łączna zainstalowana moc działających farm wiatrowych wynosi ponad 100 GW, z czego 99 GW przypada na farmy wiatrowe zlokalizowane na lądzie. Według prognoz, do roku 2020 łączna wydajność urządzeń wytwarzających energię wiatrową wzrośnie do 1000 GW, z czego 950 GW będzie generowane na lądzie.

Kontakt

Klaus Jacob Jensen

Klaus Jacob Jensen

Global Spearhead Director, Wind Energy
Tel.: +45 5161 8617
Jacek Czerwonka, Prezes Zarządu

Jacek Czerwonka

Prezes Zarządu Ramboll Polska
Tel.: +48 22 372 00 50

Ćwierć wieku doświadczeń w energetyce wiatrowej
Od kiedy firma Ramboll opracowała pierwsze turbiny wiatrowe w roku 1986 nasze zaangażowanie w tego typu projekty na całym świecie szybko wzrasta. Dziś nasze usługi obejmują kompletny cykl projektowy, od koncepcji po odbiór i późniejszy okres obsługi i konserwacji.

Kompletny zakres usług
Dzięki naszym międzynarodowym kompetencjom obejmującym różne sektory oraz wiedzy związanej bezpośrednio z energią pozyskiwaną z wiatru, możemy oferować kompletny zakres usług w projektach związanych z energią wiatrową.

Wiedza fachowa i doświadczenie
Oferowane usługi:
• Zarządzanie projektem i kontraktem
• Projekt koncepcyjny i plan
• Infrastruktura – instalacja elektryczna, drogowa i budynki
• Ocena wpływu inwestycji na środowisko naturalne oraz kontakty z władzami
• Wizualizacje
• Badania geofizyczne i geotechniczne
• Projekt budowlano-konstrukcyjny
• Podłączenie do sieci energetycznej zgodne z krajowymi standardami
• Ocena technologii turbiny
• Testy działania
• Systemy monitorowania stanu
• Odbiór i końcowa kontrola obiektu
• Wsparcie w obsłudze i konserwacji

Globalna wiedza, lokalny partner
W projektach lądowych turbin wiatrowych możemy korzystać z naszej lokalnej obecności i dostarczać wiedzę na światowym poziomie w dowolnym miejscu.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej międzynarodowej witrynie internetowej dostępnej w języku angielskim.

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel:+48 22 372 0050
Fax:+48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites