Produkcja energii

Obecnie 85% światowej energii elektrycznej jest pozyskiwane w drodze spalania paliw kopalnych. Globalnym wyzwaniem jest stworzenie nowych elektrowni i modyfikacja obecnie istniejących w taki sposób, by stały się możliwie efektywne i przyjazne dla środowiska.

Kontakt

Jacek Czerwonka, Prezes Zarządu

Jacek Czerwonka

Prezes Zarządu Ramboll Polska
Tel.: +48 22 372 00 50
Wiktor Kozłowski

Wiktor Kozłowski

Dyrektor Techniczny Ramboll Polska
Tel.: +48 22 372 00 50

Zmiany klimatu i ograniczone zasoby surowców oznaczają, że elektrownie są zmuszone do inwestowania w zrównoważone i wydajne rozwiązania. Doradztwo w sektorze energetycznym pozwala na zagwarantowanie właściwego kierunku rozwoju instalacji współspalania, zasilania biomasą i innych efektywnych metod produkcji energii.

Obecnie 85% światowej energii elektrycznej jest pozyskiwane w drodze spalania paliw kopalnych. Globalnym wyzwaniem jest stworzenie nowych elektrowni i modyfikacja obecnie istniejących w taki sposób, by stały się możliwie efektywne i przyjazne dla środowiska.

Jednym z rozwiązań jest zaprojektowanie nowych elektrowni cieplnych o wysokiej efektywności opartej na wykorzystaniu pary oraz kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej. Inną drogą jest stworzenie obiektów zasilanych biomasą – drewnem czy odpadami rolniczymi - lub też modyfikacja istniejących elektrowni pozwalająca na współspalanie paliw kopalnych i biomasy, a co za tym idzie, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
 
Równie istotną kwestią jest konserwacja i optymalizacja istniejących elektrowni cieplnych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii podnoszących efektywność i redukujących poziom emisji substancji szkodliwych.

Wiedza fachowa i doświadczenie firmy Ramboll w zakresie elektroenergetyki
Firma Ramboll rozwija, projektuje, zleca i wprowadza w życie efektywne energetycznie elektrownie cieplne, korzystając z najnowszej wiedzy popartej praktycznym doświadczeniem. Poza tym oferujemy pomoc przy obsłudze i konserwacji istniejących elektrowni.

Dysponujemy bogatym, międzynarodowym doświadczeniem w zakresie projektowania, budowania i dostarczania wsparcia operacyjnego w ponad 90 dużych elektrowniach na całym świecie.

Usługi doradcze
W przypadku większości projektów energetycznych działamy jako przedstawiciel Klienta w całym okresie trwania projektu – od planowania po implementację. Oferowane usługi:

• Przygotowanie studium wykonalności z uwzględnieniem analizy technicznej, środowiskowej i finansowej oraz rekomendacje potrzebne przy poparciu decyzji inwestycyjnej
• Uzyskanie pozwoleń oraz pomoc związana z oceną oddziaływania na środowisko
• Planowanie zamówień
• Analiza ryzyka, z uwzględnieniem zagrożenia pożarowego i dyrektywy ATEX
• Wypracowanie projektu
• Projekt koncepcyjny i plan
• Przygotowanie specyfikacji (wyjściowych/szczegółowych)
• Przygotowanie dokumentacji przetargowej
• Zarządzanie procesem zamówień
• Ocena ofert
• Negocjowanie i zamykanie kontraktów
• Zarządzanie kontraktami
• Nadzór nad budową i odbiorem obiektu
• Usługi doradcze w zakresie obsługi i konserwacji
• Końcowa kontrola projektu po zakończeniu budowy
 
Elektrownie konwencjonalne i źródła biomasowe
Nasze usługi doradcze obejmują elektrownie konwencjonalne oraz wykorzystujące rozwiązania biomasowe, współspalanie biomasy i paliw kopalnych, a także rozwiązania obejmujące zasilanie różnymi typami paliwa. Dysponujemy wiedzą fachową oraz doświadczeniem w dziedzinie wszystkich podsystemów, takich jak turbiny gazowe i parowe (wraz z powiązanymi systemami chłodzenia wodnego), systemy ochrony środowiska (w tym filtrowanie DeSOx, DeNOx i oczyszczanie wody), systemy elektryczne, automatyzacji centralnej i kontroli procesów, instalacje rurowe i miejskie systemy grzewcze (w tym systemy rurowe BOP i HP) oraz instalacje mielące.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej międzynarodowej witrynie internetowej dostępnej w języku angielskim.

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel:+48 22 372 0050
Fax:+48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites