Klimat (redukcja CO2)

Łagodzenie zmian klimatycznych wymaga zastosowania kompleksowego podejścia. Obejmuje ono sektory takie, jak infrastruktura, rozwój urbanistyczny, zasoby naturalne oraz ruch pojazdów. Należy także uwzględnić sektor energetyczny, w ramach którego można osiągnąć znaczne ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Kontakt

Jacek Czerwonka, Prezes Zarządu

Jacek Czerwonka

Prezes Zarządu Ramboll Polska
Tel.: +48 22 372 00 50
Wiktor Kozłowski

Wiktor Kozłowski

Dyrektor Techniczny Ramboll Polska
Tel.: +48 22 372 00 50

Ograniczanie zmian klimatycznych

Plan klimatyczny ma charakter globalny i dotyczy nas wszystkich. Poprzez świadczenie usług doradczych i inne działania, Ramboll pragnie przyczyniać się do ograniczania emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie, łagodzić efekty zmian klimatycznych i chronić wartości stojące u podstaw naszego społeczeństwa. Jest faktem, że zmiany klimatyczne mają charakter ciągły. Tempo tych zmian wzrasta. Możemy spodziewać się wzrostu temperatury, wzrostu ilości opadów w miesiącach zimowych i ogólnie zwiększonej częstości występowania gwałtownych opadów, zwłaszcza w miesiącach jesiennych.

Czynniki te wraz z rosnącą populacją kuli ziemskiej stawiają przed nami, jako firmą doradcza, nowe wyzwania. Uważamy, że zadaniem firmy Ramboll jest wykorzystanie swojej wiedzy i podejmowanie działań ograniczających zużycie surowców i emisje gazów cieplarnianych. Uważamy także, że naszym celem jest dzielenie się wiedzą i dążenie do ograniczenia zmian klimatycznych zagrażających naszej planecie.

Dlatego też do wszystkich naszych projektów i usług włączamy cele związane z ochroną środowiska i zapobieżeniem zmianom klimatycznych - niezależnie od tego, czy dotyczą one energii, infrastruktury, budownictwa oraz przemysłu czy też zasobów naturalnych i wody.

Klimat a energetyka

Biorąc pod uwagę sposoby produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii, sektor energetyczny jest najistotniejszym czynnikiem w walce ze zmianami klimatu. Rozwijamy oraz usprawniamy metody produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii, aby ograniczyć emisję szkodliwych substancji, poprawić sytuację finansową naszych Klientów i zagwarantować regularny dopływ energii.

Nasze usługi obejmują planowanie, projektowanie i nadzór nad realizacją elektrociepłowni pracującuch w skojarzeniu oraz elektrowni zasilanych energią ze źródeł odnawialnych, takich jak biomasa, przetworzone odpady, energia geotermalna, słoneczna i wiatrowa. Dla dostawców energii przygotowujemy i projektujemy inteligentne rozwiązania na skalę miejską oraz sieci przekazywania energii ze źródeł odnawialnych do budynków za pośrednictwem sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych i oraz chłodzenia. Współuczestniczymy w projektach związanych z  wychwytem i składowaniem dwutlenku węgla (CCS).

Dla publicznych i prywatnych odbiorców energii przeprowadzamy ogólne mapowanie emisji gazów cieplarnianych oraz ocenę obszarów potencjalnej redukcji tych emisji.

Proponujemy rozwiązania takie jak wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, wydajne systemy dystrybucyjne oraz metody ograniczenia zużycia energii. Dokonujemy także oceny aspektów technicznych, finansowych i organizacyjnych oraz niebezpieczeństw związanych z danym rozwiązaniem.

Strategie i plany związane z klimatem

Skuteczne dążenia do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wymagają zastosowania jasnych strategii i opracowania planów klimatycznych. Firma Ramboll współpracuje z Klientami przy tworzeniu kompleksowych strategii klimatycznych opartych na realistycznych założeniach.

W ramach tych strategii opracowujemy szczegółowe plany klimatyczne określające sposób, w jaki firmy, ośrodki miejskie, regiony czy kraje mogą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w każdym z sektorów, takich jak energetyka, transport, przemysł i rolnictwo, w możliwie jak najbardziej efektywny kosztowo sposób.

Model scenariusza emisji gazów cieplarnianych

Stosujemy model scenariusza emisji gazów cieplarnianych do obliczenia stopnia redukcji ich emisji, a szczególnie ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Kalkulator dostosowany do specyficznych uwarunkowań jest użytecznym narzędziem pomocnym w przygotowaniu strategii i planu ochrony klimatu oraz w ocenie poszczególnych działań w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej międzynarodowej witrynie internetowej dostępnej w języku angielskim.

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel:+48 22 372 0050
Fax:+48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites