Energia z biomasy

Biomasa to innowacyjne, efektywne kosztowo i neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla odnawialne źródło energii. Biomasa jest wykorzystywana przy wytwarzaniu znaczącej części stale rosnącej ilości energii zużywanej przez nowoczesne społeczeństwa.

Kontakt

Jacek Czerwonka, Prezes Zarządu

Jacek Czerwonka

Prezes Zarządu Ramboll Polska
Tel.: +48 22 372 00 50
Wiktor Kozłowski

Wiktor Kozłowski

Dyrektor Techniczny Ramboll Polska
Tel.: +48 22 372 00 50

Biomasę to można stosować do produkcji bioenergii w formie biogazu, ciepła, energii elektrycznej lub łącznego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Do produkcji tego rodzaju energii można wykorzystywać stałe i ciekłe odpady rolnicze, wióry drzewne, osady ściekowe, uprawy roślin energetycznych, biomasę przemysłową a nawet algi. Zastosowanie tego rodzaju paliwa zależy od dostępnych zasobów lub też ceny i możliwości obiektu.

Istnieje wiele możliwości technologicznych pozwalających na wykorzystanie biomasy jako odnawialnego źródła energii. Najpopularniejszym sposobem pozyskiwania energii jest termiczne przekształcanie odpadów, czyli wytwarzanie energii w wysoce efektywnych, ekologicznych spalarniach. Biomasa może być przetwarzana także w procesie konwersji biochemicznej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na podstronie dotyczącej biogazu.

Firma Ramboll uczestniczyła w szeregu przedsięwzięć wykorzystujących biomasę jako efektywne źródło energii. Niektóre z powstałych zakładów charakteryzują się całkowitą efektywnością energetyczną na poziomie 100%. Korzystamy także z naszych doświadczeń w zakresie instalacji wytwarzających energię z odpadów – najtrudniejszego w obróbce surowca.

Zakłady wytwarzające bioenergię często działają w połączeniu z miejskimi systemami ogrzewania. Firma Ramboll jest uważana za jednego ze światowych liderów pod względem doradztwa w zakresie miejskich sieci energetycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie dotyczącej miejskich systemów ogrzewania.

Usługi doradztwa w zakresie biomasy
Nasze usługi dotyczą wszystkich stadiów projektu i obejmują:
• Projekty planowania energetycznego
• Studia wykonalności
• Analizy ryzyka i PPP
• Projekt koncepcyjny i plan obiektu
• Projekt szczegółowy
• Przygotowanie dokumentacji przetargowej
• Zarządzanie zamówieniami
• Procedurę przetargową i negocjowanie umów
• Zarządzanie projektem i kontraktem
• Nadzór nad budową i odbiorem obiektu
• Końcowa kontrola projektu

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej międzynarodowej witrynie internetowej dostępnej w języku angielskim.

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel:+48 22 372 0050
Fax:+48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites