Energia

Ramboll oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie energetyki, poparte wieloletnim praktycznym doświadczeniem w przedsięwzięciach energetycznych na całym świecie. Proponujemy nowoczesne rozwiązania we wszystkich dziedzinach energetyki, łączące opłacalność finansową z korzyściami dla środowiska.

Kontakt

Jacek Czerwonka, Prezes Zarządu

Jacek Czerwonka

Prezes Zarządu Ramboll Polska
Tel.: +48 22 372 00 50
Wiktor Kozłowski

Wiktor Kozłowski

Dyrektor Techniczny Ramboll Polska
Tel.: +48 22 372 00 50

RAMBOLL ENERGY W POLSCE (Ramboll Polska Sp. z o.o.)

Sektor Ramboll Energy reprezentowany jest w Polsce przez spółkę Ramboll Polska Sp. z o.o. Ramboll Polska jest firmą inżynieryjno-konsultingową o specjalności energetycznej. Firma działa w Polsce od roku 1990 (wcześniej pod nazwą Elsamprojekt Polska) W 2011 roku naszym właścicielem stała się - jedna z największych w Europie - duńska firma inżynieryjno-konsultingowa Rambøll. Zapleczem wiedzy merytorycznej oraz doświadczeń eksploatacyjnych dla firmy Ramboll Polska jest duński sektor energetyczny, znany ze swej efektywności i innowacyjności. Jesteśmy niezależnym konsultantem, a nasze opracowania są w pełni akceptowalne przez instytucje finansowe i banki.

Ramboll Polska świadczy usługi we wszystkich fazach przedsięwzięcia energetycznego, od opracowań koncepcyjnych i analiz, poprzez przygotowanie inwestycji i prowadzenie przetargów, aż do usług Inżyniera Kontraktu podczas budowy i przekazania do eksploatacji. Pracujemy dla największych inwestorów branżowych w Polsce, jak EDF, Dalkia, ENERGA, Tauron PE, PGE, PGNiG, dla przedsiębiorstw przemysłowych, a także dla lokalnych producentów ciepła i energii elektrycznej. Naszym klientom pomagamy w osiągnięciu większej efektywności i niezawodności produkcji energii w zgodzie z wymaganiami ochrony środowiska. Promujemy wykorzystanie lokalnych zasobów energii.

W trakcie naszej działalności wykonaliśmy szereg prac o charakterze koncepcyjnym i studialnym na potrzeby nowych inwestycji, jak i dla przedsięwzięć modernizacyjnych, w różnych technologiach, w zakresie mocy od kilku megawatów do największych bloków energetycznych. Opracowywaliśmy specyfikacje przetargowe na realizację obiektów pod klucz, jak i inwestycji w systemie pakietowym. Występujemy także jako Doradca Techniczny/Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji obiektów energetycznych, jak na przykład budowy pierwszych w Polsce bloków gazowo-parowych w Nowej Sarzynie, Rzeszowie i Lublinie. Jako Inżynier Kontraktu uczestniczyliśmy w budowie Elektrociepłowni ELCHO Chorzów, a obecnie prowadzimy budowę turbozespołu o mocy 50 MW w TAURON Ciepło S.A. Również w tej samej roli wystąpiliśmy przy budowie wielu farm wiatrowych. Jesteśmy pionierami we wprowadzaniu do polskich elektrociepłowni biomasy jako głównego paliwa. Przykładem może być modernizacja kotła OP-140 w Elektrociepłowni Białystok, gdzie nasza firma wykonała wszystkie niezbędne prace studialne, zakontraktowała paliwo, przygotowała i przeprowadziła przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy oraz jako Inżynier Kontraktu nadzorowała realizację tej inwestycji. W oparciu o nasze prace studialne powstały duże akumulatory ciepła w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie oraz w Elektrociepłowni Białystok. Występujemy jako Doradca Techniczny w procesach wyboru partnera prywatnego na potrzeby inwestycji energetycznych, w tym również przedsięwzięć realizowanych jako Partnerstwo Publiczno-Prywatne, m.in. projektu spalarni dla MPEC Olsztyn.

Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem koniecznym do przygotowania projektów energetycznych w różnych technologiach w zakresie mocy od kilku megawatów do największych bloków energetycznych. W trakcie wieloletniej działalności opracowaliśmy własne narzędzia analityczne, jak zaawansowany model układów cieplnych i modele ekonomiczne / biznesplany. Obecnie zatrudniamy ok. 30 inżynierów konsultantów, z czego większość to wysoko wykwalifikowani specjaliści mający duże doświadczenie we wszystkich branżach umożliwiających wykonanie zadań inżynierskich i konsultingowych dla elektrowni i elektrociepłowni.

Nasze prace realizujemy zgodnie z wdrożonym w firmie Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 – numer certyfikatu 9444. Prace Ramboll Polska są pokryte Profesjonalną Polisą Ubezpieczeniową o wartości równej ekwiwalentowi DKK 25 000 000.

Oprócz wiedzy i doświadczenia polskich specjalistów z naszego biura, w naszych pracach korzystamy z wiedzy i doświadczenia inżynierów z naszej firmy macierzystej. Rambøll dysponuje dużym zespołem konsultantów ds. inżynierii energetycznej, posiadających szerokie doświadczenie międzynarodowe uzyskane przy projektowaniu, budowie oraz prowadzeniu wsparcia eksploatacyjnego dla ponad 90 dużych obiektów energetycznych na całym świecie. Oferta Rambøll obejmuje remonty oraz optymalizację istniejących elektrowni cieplnych przez wdrażanie nowych technologii, podwyższających sprawność i obniżających szkodliwe emisje, a także projektowanie nowych elektrowni o wysokiej sprawności, osiąganej dzięki zastosowaniu wysokich parametrów pary oraz kogeneracji ciepła i energii elektrycznej.

Jesteśmy niezależną firmą inżynieryjną i doradcą w energetyce. Nasze usługi opieramy na integralności naszej wiedzy i doświadczenia z zasadami i wartościami w praktycznym działaniu. Cechuje nas wnikliwe i specjalistyczne podejście do spraw i problemów technicznych oraz niezależność od dostawców technologii i wykonawców prac budowlano-montażowych. Stanowimy zespół zaangażowanych pracowników gotowych do współpracy z naszymi klientami na każdym etapie projektu w celu świadczenia usług jak najwyższej jakości, zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego.

Poniżej znajdą Państwo link do pobrania listy referencyjnej Ramboll Polska w języku polskim lub angielskim w formacie PDF.

Kontakt: Dane rejestracyjne spółki: 
Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7
02-366 Warszawa

KRS: 0000029189
NIP: 526-02-06-652
REGON: 002202297

Tel. +48 22 372 00 50
Faks +48 22 372 00 80
E-mail: rpl-biuro@ramboll.com
 

RAMBOLL ENERGY NA ŚWIECIE

Dostarczanie wiedzy globalnej na rynek lokalny
Jako firma doradcza, gromadzimy globalną wiedzę na temat energetyki i rozumiemy różnice w nastawieniu organów zarządzających w różnych kulturach. Mamy możliwość świadczenia usług doradczych klientom na całym świecie i we wszystkich aspektach projektu: od planowania, przez tworzenie po długoterminową konserwację i utrzymanie.

Elektrownie systemowe, energia z odpadów, energetyka wiatrowa
Nasza firma jest głęboko zakorzeniona w branży energetycznej. Uczestniczyliśmy w początkowych etapach wdrożenia rozwiązań wykorzystujących wiatry przybrzeżne, a dziś 50% morskich turbin wiatrowych wykorzystuje technologie opracowane przez firmę Ramboll. Uczestniczyliśmy także w pierwszych projektach związanych z przetwarzaniem odpadów na potrzeby produkcji energii. Do tej pory doprowadziliśmy do powstania około 60 nowych instalacji o łącznej wydajności operacyjnej na poziomie 8 milionów ton odpadów rocznie, dostarczających energię pozwalającą na zasilenie ponad 880 tysięcy gospodarstw domowych. Poziom naszego zaangażowania w powstawanie elektrowni jest niedościgniony dla innych. Do tej pory zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy ponad 90 ważniejszych elektrowni oraz odgrywaliśmy zasadniczą rolę w procesach przechodzenia z zasilania paliwami kopalnymi na zasilanie biomasą.

Ciepłownictwo
Ponad 40 lat doświadczenia jako główni konsultanci przy obsłudze najbardziej złożonej sieci grzewczej na świecie, miejskiej sieci w Kopenhadze, która dostarcza energię ponad 1 milionowi osób, sprawia, że zajmujemy wiodącą pozycję w zakresie łączenia zakładów wytwarzających energię i jej odbiorców.

Energia słoneczna, bioenergia, energia pływów i fal oraz energia geotermalna
Jeśli chodzi o inne odnawialne źródła energii, od 1993 roku byliśmy zaangażowani w 20 projektów dotyczących elektrowni słonecznych z łączną powierzchnią pozyskiwania energii na poziomie 200 000 m². Dysponujemy znacznymi zasobami technicznymi i doświadczeniem związanym z rozwiązaniami bioenergetycznymi, wykorzystaniem biomasy oraz biogazu do produkcji energii, unowocześnianiem, obsługą i użytkowaniem tego rodzaju instalacji. Jesteśmy również zainteresowani możliwościami wykorzystania mniej rozpowszechnionych technologii, takich jak wykorzystanie pływów morskich czy energii geotermalnej. Wieloletnie doświadczenia nauczyły nas, że sukces w zastosowaniu jakiejkolwiek technologii produkcji energii opiera się na dostarczeniu rozwiązań oszczędnych i łatwych w montażu.

Referencje Ramboll w polskiej energetyce

LISTA REFERENCYJNA

Lista usług doradczych oraz inżynieryjnych w zakresie energetyki zrealizowanych w Polsce jest dostępna tutaj.

REFERENCE LIST

The reference list of selected projects and services performed for the Polish energy sector is available here.

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel:+48 22 372 0050
Fax:+48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites