Badanie due diligence Vattenfall Heat Poland S.A.

Skontaktuj się

Wiktor Kozłowski

Wiktor Kozłowski

Dyrektor Techniczny Ramboll Polska
Tel.: +48 22 372 00 50

Usługi due diligence w zakresie technicznym i środowiskowym w procesie nabycia akcji spółki Vattenfall Heat Poland S.A. przez PGNiG.

W ramach prac oceniono stan urządzeń wytwórczych w elektrociepłowniach i ciepłowniach w Warszawie i Pruszkowie. Oceniono programy remontowe spółki oraz plany inwestycyjne. Dokonano analizy rynku ciepła oraz możliwości powstania konkurencyjnych źródeł ciepła w systemie. Opracowano program inwestycyjno-rozwojowy uwzględniający potrzeby remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne oraz wymagania ochrony środowiska obecne i planowane. Opracowano model techniczno-ekonomiczny na potrzeby wyceny przedsiębiorstwa przez doradcę wiodącego. Na podstawie przeprowadzonych analiz techniczno-ekonomicznych oraz uwzględniając wymagania formalne opracowano programy inwestycyjno-rozwojowe VHP z uwzględnieniem możliwości budowy nowych źródeł wytwarzania.

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel:+48 22 372 0050
Fax:+48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites