Elsamprojekt Polska zmienił nazwę na Ramboll Polska

01 grudnia 2012
Od 1 grudnia 2012 firma Elsamprojekt Polska, od ponad 20 lat świadcząca usługi doradcze dla polskiej energetyki, zmieniła nazwę na Ramboll Polska.

Elsamprojekt Polska działał w Polsce od roku 1990, uczestnicząc w szeregu liczących się przedsięwzięć w polskiej energetyce i oferując usługi we wszystkich fazach przedsięwzięcia, począwszy od opracowań koncepcyjnych i analiz, poprzez udział w fazie przetargów, aż do usług Inżyniera Kontraktu podczas budowy i przekazania do eksploatacji.

Rok temu staliśmy się częścią duńskiej firmy inżynieryjnej, doradczej i projektowej Ramboll, a od 1 grudnia 2012 br. nasza firma zmienia nazwę na Ramboll. Pełniejsza integracja z resztą organizacji pozwoli nam podwyższyć poziom oferowanych usług i rozszerzyć ich zakres.

Dysponując 10 tysiącami pracowników w 200 oddziałach na terenie 23 krajów, Ramboll plasuje się w pierwszej dziesiątce największych firm doradczo-inżynieryjnych w Europie. Ma silny departament ds. energetyki, a duże obiekty energetyczne to jedna z kluczowych dziedzin jego działalności. Wspólnie, korzystając z bogatych doświadczeń z energetyki duńskiej i polskiej oraz łącząc globalną wiedzę energetyczną ze znajomością specyfiki polskiego sektora energetycznego, jesteśmy w stanie wykonać wstępne analizy, opracować koncepcję, przeprowadzić przetarg oraz pokierować realizacją wysokosprawnych obiektów energetycznych.

Nasze usługi obejmują pięć głównych obszarów:

Biomasa w energetyce

Nasze doświadczenie obejmuje pełen zakres wiedzy niezbędnej zarówno do przeprowadzenia przebudowy istniejących obiektów, jak i do realizację nowych bloków biomasowych na słomę, zrębki lub pelety.

Modernizacja i sprawność w energetyce

Modernizacja pozwala podwyższyć sprawność i produkcję energii, przedłużyć czas życia urządzeń, zapewnić elastyczność paliwową oraz ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko. Ramboll wspomaga Klienta począwszy od wstępnego studium wykonalności aż do końcowych odbiorów i przekazania zmodernizowanego obiektu do eksploatacji.

Produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu

Zarówno w przypadku uciepłowienia istniejących elektrowni, jak i budowy nowych bloków kogeneracyjnych, oferujemy Klientom wszelkie usługi doradztwa technicznego niezbędne do realizacji w pełni zoptymalizowanego obiektu, począwszy od analiz, planowania i projektowania poprzez prowadzenie przetargu, nadzór nad realizacją, aż po wsparcie w eksploatacji.

Nowoczesne bloki gazowo-parowe

Ramboll oferuje wsparcie w zakresie realizacji nowych bloków gazowo-parowych oraz przebudowy istniejących układów, w tym usługi Inżyniera Kontraktu lub Project Managera, szacowanie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych, wykorzystanie paliw alternatywnych i integrację z zewnętrznymi instalacjami przemysłowymi, a także prowadzenie prób odbiorowych i rozruchu instalacji.

Wsparcie eksploatacyjno-remontowe

Specjalistyczna wiedza na temat zagadnień eksploatacyjno-remontowych niezbędnych do osiągnięcia wysokiej dyspozycyjności, parametrów pracy, opłacalności i bezpieczeństwa oraz doświadczenie w zakresie planowania i zarządzania, pozwala nam zaproponować rozwiązania, które usprawnią i podwyższą opłacalność Państwa obiektu.

Kontakt

Po 1 grudnia 2012 roku znajdą nas Państwo pod adresem: 

        Ramboll Polska Sp. z o.o. 
        Młynarska 48 
        01-171 Warszawa 
        Tel. (22) 631 05 50

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel:+48 22 372 0050
Fax:+48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites