Zasłużeni dla polskiej energetyki

07 listopada 2017

Jacek Czerwonka i Wiktor Kozłowski (Ramboll Polska) zostali nagrodzeni odznaką resortową „Za zasługi dla Energetyki”.

Odznaka "Za zasługi dla Energetyki"

Odznaka "Za zasługi dla Energetyki"

Kontakt

Jacek Czerwonka, Prezes Zarządu

Jacek Czerwonka

Prezes Zarządu Ramboll Polska
Tel.: +48 22 372 00 50
Wiktor Kozłowski

Wiktor Kozłowski

Dyrektor Techniczny Ramboll Polska
Tel.: +48 22 372 00 50

Dnia 26 października 2017 roku, podczas obchodów 25-lecia działalności Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEiOŚ), zrzeszającej działające na terenie Polski podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, eksploatacyjną, handlową, projektową, usługową, badawczą i szkoleniową w zakresie energetyki i ochrony środowiska, wręczone zostały odznaczenia „Za zasługi dla Energetyki”, przyznawane przez Ministra Energii.

Wśród nagrodzonych znaleźli się Prezes Zarządu Ramboll Polska Jacek Czerwonka oraz długoletni Dyrektor Techniczny spółki – Wiktor Kozłowski.

Jacek Czerwonka pracuje w energetyce od ponad 20 lat, z czego większość na stanowiskach kierowniczych w ABB Zamech/ALSTOM Power w Polsce, w tym między innymi w Zakładzie Turbin Przemysłowych, w Zakładzie Turbin Parowych oraz w Zakładzie Systemów Ochrony Środowiska, a następnie w spółkach Polimex-Mostostal i Polimex Energetyka. Od stycznia bieżącego roku objął funkcję prezesa zarządu w Ramboll Polska.

Wiktor Kozłowski rozpoczynał karierę zawodową w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, pracował w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej w Łomży oraz w Zespole Elektrowni Ostrołęka. W Ramboll Polska  pełnił początkowo funkcję specjalisty ds. systemów cieplnych i mechanicznych, a od roku 2006 jest Dyrektorem Technicznym.

Ramboll Polska (wcześniej działający po nazwą Elsamprojekt Polska) od blisko 30 lat świadczy usługi doradcze na rzecz polskiej energetyki systemowej i przemysłowej, a członkiem IGEiOŚ jest niemal od początku istnienia tego stowarzyszenia.

Odznaka honorowa „Za zasługi dla Energetyki” jest polskim odznaczeniem resortowym przyznawanym przez ministra właściwego dla spraw energetyki pracownikom energetyki, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej w zakresie realizacji budowy i produkcji urządzeń energetycznych.

Na zdjęciu poniżej: Wiktor Kozłowski, Dyrektor Techniczny Ramboll Polska (po lewej) w trakcie dekoracji odznaką „Za zasługi dla Energetyki” przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, Grzegorza Tobiszowskiego (źródło: IGEiOŚ http://igeos.pl). Prezes Czerwonka był nieobecny na uroczystości, jako że tego samego dnia odbierał w imieniu Ramboll Polska inną nagrodę.

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel:+48 22 372 0050
Fax:+48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites