Możliwości zatrudnienia

Aktualnie Ramboll Polska nie prowadzi rekrutacji na żadne stanowiska. Mimo to, jeśli masz wyższe wykształcenie inżynierskie w zakresie energetyki, mechaniki, instalacji elektrycznych lub budownictwa i sądzisz, że Twoje umiejętnosci pasują do profilu naszej firmy, możesz przesłać życiorys pocztą elektroniczną na adres biura w Warszawie, tj.
RPL-biuro@ramboll.com, wysłać pocztą zwykłą na nasz adres korespondencyjny poniżej lub też wysłać faxem na nr tel. (22) 620 39 03.

Więcej informacji na temat rekrutacji i możliwosci pracy w spółkach grupy Ramboll na całym świecie znajduje się na stronie anglojezycznej w dziale: CAREERS.

Ramboll Polska Sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel.: +48 22 372 0050

 

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel: +48 22 372 0050
Fax +48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites